Crossivarusteiden hankintaopas

Mitä tulee ottaa huomioon, mitä vaihtoehtoja sinulla on ja miten eri suojat eroavat toisistaan?

Alta löydät oppaan, jossa käymme läpi tarvittavat suojat Motocross- ja Enduro-käyttöön.

 

Kypärämateriaalit

Crossikypärä on luonnollisesti kaikkein tärkein varuste. Kypärät jaotellaan yleensä kahteen eri kategoriaan; kuitu- ja polykarbonaattikypäriin.

Näistä kuitukypärä on yleisesti ottaen laadukkaampi, koska kuitukypärä on valmistettu useasta kerroksesta kuitumattoa, jonka tiheys tai kerrosten määrä vaihtelee kypärän eri alueilla. Kypärästä voidaan näin tehdä kestävämpi niillä alueilla, jonne iskujen oletetaan kohdistuvan.

Kuitukypärissä käytettävä kuitumateriaalien seos on usein myös kevyempää, joka lisää turvallisuutta niskan ja selkärangan osalta mahdollisen onnettomuuden sattuessa.  Kuitukypärän kolmas etu on materiaalin kyky sitoa iskuenergiaa itseensä törmäystilanteessa. Kuitukypärän kuori murtuu kovan iskun seurauksena ja suurempi osa törmäysvoimasta jää uloimpaan kuitukuoreen, jolloin päähän kohdistuvia voimia saadaan matalammaksi.

Polykarbonaatti, eli kansankielellä muovikypärä, ei ole huono vaihtoehto kypäräksi. Uloimman kuoren iskunkestävyys saattaa polykarbonaattikypärässä olla jopa kuitukypärää parempi. Polykarbonaattikuorella valmistettu kypärä saattaa kuitenkin antaa niskalle haitallisen kimmokkeen törmäystilanteessa, sillä se ei murru samalla tavalla kuin kuitumatoista valmistettu kypärä. Polykarbonaattikuoren valmistus on huomattavasti nopeampaa kuin kuitukuoren valmistus, joka luonnollisesti vaikuttaa myös kypärän hintaan.

Kuitukypärä on aina lähtökohtaisesti pitkäikäisempi, joka osaltaan selittää hintaeroa. Polykarbonaattikypärissä käytetty muoviseos kovettuu ajan myötä, riippumatta siitä käytetäänkö sitä tai ei. Valmistajien suosittelema vaihtoväli on polykarbonaattikypärille n. 5 vuotta ja kuitukypärille n. 7 vuotta. Kypärän käyttöikään vaikuttaa kuitenkin käyttöaste koska mm. hiki ja hiuksista irtoava rasva haurastuttaa kypärän rakenteita. Jos kypärällä kaadutaan niin että kypärään kohdistuu iskuja pitää se vaihtaa uuteen, vaikka kypärässä ei olisi ulkoisia halkeamia. EPS-kuori on suunniteltu painumaan kasan törmäyksessä eikä se ole yhtä turvallinen seuraavan onnettomuuden sattuessa.

Uloin kuori on vain yksi kypärän osa-alue, joka vaikuttaa kypärän turvallisuuteen. Kuoren alta löytyy yleensä EPS-muovista valmistettu kerros, joka sekin eroaa eri mallien välillä. Edullisimmissa kypärissä EPS-kuori on valmistettu yhdestä palasta, kun taas jossain malleissa kuoren tiheys vaihtelee ja sen ominaisuuksia on muokattu välittämään mahdollisimman vähän iskusta aiheutuvia voimia päähän.

Itse törmäysvoiman lisäksi pään vammoissa kiertoliikkeen hidastaminen ja äkkipysähdyksen vaimentaminen on erittäin tärkeää. Laadukkaammissa malleissa tätä on koitettu ratkoa erilaisilla ominaisuuksilla juuri EPS-kuoren rakenteissa. Näistä ratkaisuista voit lukea tarkemmin tuotekohtaisista kuvauksista.

Crossilasit

Crossikypärän kanssa käytetään aina ajolaseja. Crossilaseja valittaessa pitääkin etsiä lasimalli, joka sopii yhteen käytettävän kypärän kanssa. Sopivat crossilasit istuvat tiivisti kasvoja vasten, eikä lasien runko jää kantamaan kypärän reunuksia vasten, jolloin kasvojen ja lasien väliin ei jää rakoa. Tämä on yleensä haasteena erityisesti pienempien kypäräkokojen kanssa, mutta laajasta lasivalikoimastamme löytyy varmasti sopiva vaihtoehto jokaiselle.

 

Crossilaseja valittaessa on myös huomioitava, että lasit eivät saa turhaan rajoittaa näkökenttää. Jos suinkin kypärään mahtuu, isompi lasirunko on yleensä pienempää parempi vaihtoehto. Lasien linssejä löytyy sateenkaaren kaikissa väreissä ja niitä vaihdellaan yleensä säätyypin mukaan. Lisäksi talvella suositaan tuplalinssiä, joka ei huurru yhtä helposti kuin yksikerroslinssi. Äärimmäisiä olosuhteita ja kilpailutilanteita varten valikoimistamme löytyy nk. Roll-off -laseja, joissa linssin yli kulkee liikutettava kalvo, joka puhdistaa näkökentän narua vetämällä.

 

 

Niskatuet

Niskatuen hyödyistä on käyty kiivasta keskustelua siitä saakka, kun ne saapuivat markkinoille. Tällä hetkellä niskatuen käyttö, varsinkin kilpakuljettajien keskuudessa, on vähentynyt ja usein perusteluna kerrotaan niskatuen rajoittavan pään liikkeitä. Tämä on jokseenkin totta, mutta tähän vaikuttaa esimerkiksi ylävartalosuojan, kypärän sekä niskatuen yhteensopivuus merkittävästi.

Lähes kaikissa ylävartalon suojissa on nykypäivänä suunniteltu suojan toiminta niskatuen kanssa. Suosittelemmekin niskatukea hankittaessa ottamaan nykyisen rintapanssarisi/suojapaitasi mukaan ja sovittamaan näitä yhdessä ennen niskatuen hankintaa.

Suurin osa meistä ei aja siitä ”viimeisimmästä sekunnista” ja se, että kypärä saattaa ääriasennossa osua niskatukeen on pieni murhe, kun sitä vertaa niskatuen tuomiin hyötyihin. Niskan-, kaulan- ja rintarangan vammat ovat aina mahdollisia kovavauhtisissa urheilulajeissa, mutta onneksi meidän lajeihimme on kehitetty suoja, joka tutkitusti* vähentää näitä loukkaantumisia.

Niskatuen suoja perustuu yksinkertaistettuna siihen, että päähän kohdistuvat iskut välittyvät niskan haurailta alueilta, niskatuen välityksellä, ylävartalon vahvoihin lihaksiin. Niskatuki myös pysäyttää kypärän (ja niskan) painautumisen sekä estävät nk. ”piiskaliikkeen” (englanniksi ”whiplash”), joka saattaa aiheuttaa murtuman nikamassa.

Niskasuojien malleja on markkinoilla muutamaa erilaista. Edullisin versio on nk. ”donitsi” niskan ympärillä, joka auttaa niskan lihaksia selviytymään törmäystilanteesta, mutta ei pysäytä kypärän liikettä kovan niskatuen tapaan. Varsinaisissa niskatuissa erot tulevat materiaaleista sekä niiden säätömahdollisuuksista. On myös hyvä huomioida, että kovarunkoinen niskatuki ei juuri kulu käytössä muiden suojien tapaan. Niskatuen käyttöikä voi hyvinkin olla vuosia, jolloin kertaluontoisena kovalta tuntuva investointi suo kävelykyvyn pitkälle tulevaisuuteen.

*https://www.actionsportsems.com/case-study-neck-brace

 

Rintapanssarit, suojapaidat ja kyynärsuojat

Ylävartalon suojaksi valittavanasi on tyypillisesti joko perinteinen rintapanssari tai suojapaita.

Rintapanssari on kevyempi eikä rajoita kuljettajan liikkeitä, jonka vuoksi se onkin yleisempi valinta kilpakuljettajilla. Suojapaidan helppous taas puhuttelee harrastajaa, sillä suojapaidalla saat kaikki tarvittavat ylävartalon suojat yhdessä paketissa. Suojapaidoissa on rinta-, selkä-, olkapää- ja kyynärpääsuojat sekä jossain malleissa myös munuaisvyö, kaikki yhtenä kokonaisuutena.

Ylävartalon suojista löytyy kolmea eri suojaluokitusta. Ensinnäkin suojan tulee olla CE-hyväksytty sen alueen suojaksi, jona se myydään. Tämän lisäksi selän ja rintalastan suojaksi löydät kahta eri suojaluokitusta. Näiden ero on niiden läpäisemät iskuenergiat. Level 1 -tason suoja ei saa selän tai rinnan kohdalta läpäistä yli 18kN voimaa, eikä suoja saa miltään alueelta läpäistä yli 24kN voimaa. Korkein suojaluokitus, Level 2 -tason suoja, ei saa läpäistä yli 9kN voimia selän tai rinnan kohdalta, eikä mistään suojan kohdasta läpäistä yli 12kN törmäysvoimia. Nämä iskuenergiat on mitattu standardien mukaisella punnuksella valmistajan hakeman hyväksynnän yhteydessä.

Kansallisella kilpatasolla ei vielä vaadita muuta kuin CE-hyväksyntää ylävartalon suojalle, mutta mikäli olet osallistumassa ulkomailla ajettaviin kilpailuihin, kannattaa sinun selvittää kyseisen liiton määräykset suojien osalta. Kansainvälisellä tasolla vaaditaan eritasoisia hyväksyntäluokituksia ylävartalon suojille ja nuorille kuljettajille on olemassa erilaiset säädökset kuin aikuisille.

Mikäli päädyt rintapanssariin suojapaidan sijasta, tarvitset lisäksi myös erilliset kyynärsuojat. Kyynärsuojissa kannattaa etsiä malli joka pysyy hyvin paikoillaan ajon aikana, kyynärsuojat kun tahtovat helposti valua alaspäin rannetta kohti ajon aiheuttamasta ryskeestä. Kuten polvisuojiinkin, myös kyynärsuojiin on tullut markkinoille sukkamalliset (ts. hihamalliset suojat) jotka pysyvät perinteisiä remmeillä kiinnitettäviä suojia paremmin paikollaan.  Rintapanssari jättää usein myös alaselän paljaaksi ja tämän alueen suojaamiseen voidaan käyttää munuaisvyötä.

 

Polvisuojat ja suojashortsit

Polvisuojissa vaihtoehtoja ovat puhtaasti iskusuojat, nivelletyt polvisuojat tai polvituet.

Perinteiset polvisuojat suojaavat ainoastaan suoraan suojaan kohdistuvalta iskulta. Nivelletty suoja mukailee jalan liikkeitä ja pitää polvilumpion suojattuna myös jalan taittuessa. Uutena vaihtoehtona mukaan on tullut sukkamalliset polvisuojat, joissa on iskusta kovettuva suoja.

Iskusta kovettuva suoja saattaa olla hyvä vaihtoehto, jos perinteinen polvisuoja ei mahdu saappaaseen tai jos etsit suojaa joka toimii myös maastopyöräilyssä. Polvituki taas suojaa sekä iskuilta, että polven nivelien vääntymiseltä ja yliojentumiselta. Erinäiset polvivammat ovat yleisiä offroad-lajeissa ja vamma saattaa pitää kuljettajan sivussa pitkäänkin. Kannattaa siis harkita vakavasti polvitukien hankintaa jo ennen kuin polvi loukkaantuu. Polvitukien hyöty ei tule ainoastaan yliojentumisen ja vääntymisen estämisestä. Ne ohjaavat myös jokaisen jalkaan kohdistuvan iskun polven luonnolliselle liikeradalle, joka pidemmässä juoksussa säästää niveliä ja ristisiteitä.

Suojashortsit ovat hyvä lisä suojaamaan reisiä, lonkkia ja häntäluuta. Crossihousuissa ei tyypillisesti ole minkäänlaisia suojia, vaan suojat puetaan erikseen housujen alle. Suojashortsit toimivat myös hyvänä pehmusteena talviendurossa, jossa ajetaan paljon istualtaan.

Crossipaidat ja -housut

Suojien päällä käytetään tarkoituksen mukaisia ajovarusteita, joka yleensä tarkoittaa erillistä ajopaitaa ja crossihousuja.

Paitojen mitoituksessa on huomioitu alle puettavat suojat ja ne on usein valmistettu kulutusta kestävästä polyesterikankaasta. Eroja löytyy materiaalien hengittävyydestä, leikkauksesta ja ennen kaikkea ulkonäöstä. Tässä lajissa ei ole aivan sama miltä varikolla näyttää, vaan useasti harvemminkin harrastava kuljettaja haluaa näyttävät vermeet jotta uskottavuus ennen pyörän selkään hyppäämistä olisi taattua.

Housujen kohdalla erot mallien välillä ovat ajopaitoja suurempia.

Ajohousut ovat suurin kosketuspinta kuljettajan ja moottoripyörän välillä. Tämän vuoksi housujen ominaisuuksia kehitetäänkin enemmän niin että jokaiselle löytyisi vaihtoehto, joka ei ainoastaan näytä hyvältä, vaan myös sallii jouhean liikkumisen pyörän päällä. Hyvät ajohousut ovat luonnollisesti hyvin istuvat ja niissä on oikeassa suhteessa kulutusta kestävää materiaalia sekä joustoa tarjoavaa kangasta. Lisäksi pyörään kosketuksissa olevien osa-alueiden pitäisi tarjota hyvä pito helpottamaan pyörän hallintaa. Eroja löytyy materiaalien lisäksi leikkauksista, tikkauksista sekä siitä monessako kohtaa ja montako kerrosta vahvikkeita housuissa on.

Huonolla tai kylmällä kelillä ajovarusteiden päälle saatetaan pukea ajo- tai sadetakki, lämpöliivi tai vedenpitävät varusteet. Ajotakkia valittaessa on tasapainoiltava urheilusuorituksen tuomien haasteiden ja käyttömukavuuden välillä. Esimerkiksi vedenpitävällä kalvolla varustettu takki on harvoin optimaalinen hikoiltaessa, mutta välttämätön jos joudut ajamaan siirtymiä pikataipaleiden välillä. Näiden varusteiden tarve kuitenkin tarkentuu, kun kuljettajalle karttuu enemmän kokemusta.

Crossihanskat

Ajokäsineinä Crossissa ja Endurossa toimivat hyvin pelkistetyt crossihanskat.

Crossihanska on erittäin ohut kämmenpuolelta mahdollisimman hyvän istuvuuden ja tarkan tuntuman saavuttamiseksi. Kämmenosa ei saa mennä ryppyyn, vaan ajohanskan tulee olla juuri oikean kokoinen. Huomioi valintaa tehdessäsi, että kosteana ajohanska venähtää aavistuksen, joten hanskoja soviteltaessa kannattaa ottaa mieluummin aavistuksen verran tiukempi kuin löysempi malli. Liian iso ajohanska aiheuttaa myös helposti rakkoja käsiin.

Mahdollisimman ohut hanska ei ole kaikkein kestävin ja osasta malleja löytyykin vahvikkeita niistä kohdista, jotka joutuvat kovimmalle rasitukselle. Kämmenpuolelta saattaa myös löytyä pitoa parantavia silikonipainatuksia sekä kämmenselästä ohuita suojia. Yleisesti ottaen crossihanskan tärkein ominaisuus on kuitenkin hyvä istuvuus ja tuntuma.

Crossisaappaat

Saappaat muodostavat tärkeän osan crossivarusteiden asukokonaisuudessa.

Jalat ovat offroad-lajeissa erityisen alttiita loukkaantumisille ja niihin kohdistuu jatkuvasti iskuja. Samaan aikaan näiden lajien moottoripyöriä ajetaan pääasiassa seisaaltaan ja on tärkeää, että nilkan ja polven liikeradat säilyvät suojista huolimatta.

Kuten kaikissa suojavarusteissa, myös crossisaappaissa käydään vaihtokauppaa suojaavuuden ja esteettömän liikkuvuuden välillä. Valmistajat ovat onnistuneet varsin hyvin nykyaikaisten crossisaappaiden kehittelyssä. Sovittaessa melko massiiviselta tuntuva ajosaapas on ajossa tarpeeksi suojaava mutta mahdollistaa silti samalla hallintalaitteiden tarkan käytön.

Yksinkertaistettuna crossisaappaan rakenne on seuraava: Saappaan runko valmistetaan erinäisistä keinonahoista joiden päälle asennetaan vaihteleva määrä kovia suojia, jotka on usein valmistettu muovista. Saappaan pohja on joko integroitu saappaan rakenteeseen taikka perinteisempänä ratkaisuna ommeltu pohjaan.

Vaikka rakenne onkin saappaissa melko samanlainen, erot mallien välillä huomaa aloittelevakin motoristi. Saappaissa on eri määrä suojia, jotka suojaavat esimerkiksi varpaita puristuksilta tai jalkatappeihin kolistelevaa kantapäätä. Suojien määrä ja sijoittelu, materiaalien vahvuus sekä säätömahdollisuudet eroavat myös mallien välillä. Rakenteiden sisälläkin on eroja, kun joissain saappaissa pohjat on vahvistettu metallilla ja sisustan pehmusteet toimivat jalan tukena paremmin kuin toisissa.

Suojaavuuden lisäksi saappaan käyttömukavuus uutena vaihtelee suuresti eri saappaiden välillä. Laadukkaammissa saappaissa on jalan luonnollisia liikkeitä sallivia niveliä, jotka samalla rajoittavat yliojentumisilta. Laadukkaammat sisävuoret taas toimivat itsessään iskusuojana sekä jalan ja nilkan tukena oikeista kohdista. Osasta kalliimman luokan saappaista löytyy myös sisäkenkä, joka sekin parantaa jalan suojaa ja nilkan tukea. Sisäkenkä tarjoaa myös käyttömukavuutta pidempiin suorituksiin, kun sisäkenkää vaihtamalla saat tuoreet jalkineet esimerkiksi seuraavaan erään.

Lähes kaikkiin crossisaappaisiin saa erikseen hankittua kiinnitysremmejä ja solkia, mutta paremmissa saappaissa myös irralliset suojat kuten pohjat, erinäiset kulutuspalat ja nivelratkaisut ovat vaihdettavissa, jolloin saappaan käyttöikäkin pitenee.

 

 

Käy tutustumassa Suomen laajimpaan crossivarustevalikoimaan täältä: https://www.storm-motor.fi/ajovarusteet/offroad-ajovarusteet/. On parasta suojata itsesi ennen loukkaantumista, eikä aloitella ajamista ennen suojavarusteiden hankintaa, sillä suojavarusteiden käyttöönottaminen harrastuksen myöhemmässä vaiheessa tuntuu varmasti hankalammalta kuin totuttelu niihin alusta alkaen.